Transformación de Hierro, Acero INOX y aluminio

Operacions

  • Abastem tot el procés productiu, que generalment comença amb la recepció del material brut, per aquesta operació tenim a la nostra disponibilitat el PONT GRUA de 2TN. Tot i això, també disposem d’un petit estoc de materials per poder donar resposta a les possibles urgències en la producció.
  • EL TALL del material en brut el podem realitzar de forma AUTOMÀTICA (LINIA DE TALL) o de forma MANUAL, depenent de la grandària de la sèrie.
  • En relació a la xapa, disposem de CISALLA amb capacitat de tall fins a 3 metres de llargada. Pel que fa al mecanitzat del material tallat, es realitza en les diverses PRENSES (fins a 100TN), TREPANTS verticals i estacions multitareas de les que disposem. Així mateix, podem realitzar treballs d’estampació de xapa, conformació de varilla, … I també disposem de PLEGADORA, entre d’altres maquinàries.
  • EL CORBAT del tub es realitza mitjançant la MÀQUINA DE CORBAT amb CN, amb capacitat per generar ràdios grans, corbant tot tipus de tubs, ja siguin rodons, quadrats, rectangulars i des de petits diàmetres fins a 40mm…
  • Sens dubte l'operació que més ens caracteritza és la SOLDADURA, podent oferir aquest servei separat a empreses que mecanitzin el seu material.
  • En aquest apartat, utilitzem el TIG, el MIG, la AUTÓGENA, PREMSES de soldadura i SOLDADURA PER PUNTS, els nostres soldadors tenen una gran experiència en l'ús dels diferents tipus, podent, en cas de ser necessari, obtenir l'homologació corresponent.

Cal destacar, l’adquisició del ROBOT ABB IRC-5 amb qui es realitza una soldadura MIC robotitzada. 
 

Una vegada soldada la peça podem realitzar el POLIMENT de la mateixa, perquè el material abandoni les nostres instal·lacions totalment preparat. Pel que fa als possibles TRACTAMENTS D'ACABATS, podem coordinar-nos amb els nostres clients per matisar i gestionar els possibles acabats.

  • Si el client ho desitja, podem EMBALAR, fer KIT’S (afegir cargols, etc…) i ETIQUETAR el material perquè quedi perfectament llest per a la seva posterior gestió en les instal·lacions del client. Disposem de TRANSPORT PROPI, de tal manera que podem fer front a les diferents necessitats dels nostres clients en aquest apartat: llocs de lliurament, urgències…
  • Tot el projecte, és 100% personalitzat al nostre client, des d'on comença, fins a on acaba el nostre treball. També disposem del nostre servei ARINFO, amb el qual i a través d'internet, cada client pot conèixer exactament l'estat de cadascun de les seves comandes, disposant de tota la informació (Disponibilitat de materials, inici processo producció, estat de preparació…) com si ell mateix estigués realitzant la producció en les seves instal·lacions.